Бустрофедон

“віл, що оре поле”

Спосіб письма, при якому його напрям змінюється почергово із кожним рядком. Іншими словами, коли перший рядок був написаний зліва направо, то наступний пишеться справа на ліво. При чому літери обертаються чи відзеркалюються в залежності від напряму письма.

Найяскравішим прикладом бустрофедону в історії Європи є древньогрецькі написи періоду архаїки. З початком  еллінізму, греки перестають писати бустрофедоном і переходять до звичного нам способу – пишуть просто зліва направо. В древності схожим чином ще писали етруски і анатолійці, як повідомляє Вікіпедія.

В епоху середньовіччя на території Європи з’являється новий народ, що користується таким методом запису, тільки рунічним алфавітом, – германці. Точніше, вони починали так писати, а потім так само перейшли до спрощеного варіанту. Пам’яток залишилось не так багато, німці тоді були ще не готові писати…

Надпись на копье из Ковеля . Образец ранней рунической надписи (IV в.), написанной бустрофедоном. Надпись гласит: Tilarids, что значит “целеустремлённый”.

Advertisements